Vysvetlenie rozúčtovania

Každý rok sa ku vám dostáva vyúčtovanie nákladov za predchádzajúci rok, ktorého súčasťou je aj rozúčtovanie vykurovacích nákladov podľa pomerových rozdeľovačov tepla v jednotlivých bytoch. Pre lepšie zorientovanie v rozúčtovaní tepla si môžete stiahnuť jeho popis: