Tabuľka č.1 – podklady k rozúčtovaniu

V mesiacoch marec – apríl by sa malo bytovkám od dodávateľov tepla, či plynu dostávať vyúčtovanie energií za rok 2021. Prosíme o vyplnenie Tabuľky č.1. Ďakujeme.

Tabuľka č.1