Výhrevnosti energií

Na určenie nákladov na vykurovanie okrem ceny zdroja, účinnosti kotla potrebujete vedieť aj výhrevnosť zdroja. Z tohto dôvodu vám dávam možnosť porovnania v nasledujúcej tabuľke: