Vyhláška č.503/2022 Z.z.

Zmena pravidiel rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného na vykurovanie.