Zmena majiteľa (užívateľa) počas roka

Pri zmene majiteľa či užívateľa počas roka sa často zabúdajú odpísať stavy pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov. Aby sa tomu predišlo pripravili sme pre Vás taký jednoduchý podklad, kde okrem stavov elektriky, vody si môžte odpísať aj spomenuté stavy.

Zmena majiteľa užívateľa počas roka – manuál.