Zmena radiátora a výpočet výkonu

Pri prerábaní bytu si mnohí obyvatelia zároveň menia aj radiátory. Aký výkon by radiátor mal mať? Veľkou chybou je ak sa radiátor predimenzuje. Príliš veľký výkon totiž zvyšuje tzv.koeficient výkonu a ten má vplyv aj na platbu. Chybou je ak sa pôvodný radiátor nahradí výkonovo väčším radiátorom. Maximálne by sa mal meniť výkon za výkon a nie veľkosť za veľkosť.

No a veľa bytoviek sa už zateplilo, takže aj pôvodný výkon radiátora je mnohokrát predimenzovaný. Na určenie výkonu telesa Vám dáme návod na hrubý výpočet potrebného výkonu telesa. Samozrejme treba si zistiť aj akým teplotným spádom sa vo Vašej bytovke kúri a výkon by mal zodpovedať tomuto teplotnému spádu. No a termoregulačný ventil by mal byť rovnakého typu ako majú ostatné radiátory v bytovke.

Takže:

Výkon telesa (Pt) = V x P, kde:

V : vykurovaný objem

P:  25 – 30W    veľmi dobrá izolácia

30 – 40W    priemerná izolácia

50W           zlá izolácia

Príklad: Pri miestnosti 5×5 a výške 2,5m a pri nezaizolovanej bytovke teda výkon telesa bude:

Pt = (5x5x2,5) x 50 = 3,125kW

Výpočet výkonu je orientačný. Pre určenie presného výkonu je samozrejme potrebný výpočet projektanta.