Archív kategorií: POPULAR

Zmena pravidiel rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného na vykurovanie v súvislosti s vydaním Vyhlášky č.503/2022 Z.z.

Dňom 1. januára 2023 nadobudla účinnosť Vyhláška 503/2022 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstvo tepla  vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

Vitajte na nových stránkach www.fofo.sk

Naša stránka pracujúca na platforme JOOMLA musela byť zmenená a pracujeme v novom prostredí WORDPRESS. Priznávame, že stránka bola zanedbaná. Veríme, že pomaly tu dostaneme všetky užitočné veci, ktoré tu boli a budeme sa ju snažiť obohacovať aj novými názormi, vyhláškami, komentármi, ktoré súvisia s rozpočítaním, vykurovaním a celou problematikou tepla ako takou, ktorá ma vplyv na nemalé finančné zaťaženie všetkých obyvateľov bytoviek.